مرور برچسب ها

فروش تمبر و اسکناس

چرا مردم تمبر پست جمع آوری می کنند؟

جمع آوری تمبر یا علاقه به این وسیله ی سرگرمی، کاری است که میلیون ها تن از مردم سرتاسر گیتی بیش از یکصد سال است به آن اشتغال دارند و اداره کل پست بعضی کشورها، بخش خصوصی را برای راهنمایی جمع کنندگان تمبر ایجاد کرده است. البته عده زیادی از…