مرور برچسب ها

فسیل کهربایی چیست

کهربا چیست؟

در زمانهای قدیم، اینطور تصور می کردند که کهربا دارای قوه ی جادویی می باشد. در یونان و روم قدیم مردم عقیده داشتند که کهربا قادر است آنها را از سحر و جادو و امراض محافظت نماید و به همین علت آن را به خود آویزان می کردند. دلیل آنکه فکر می…