مرور برچسب ها

فعال کردن چاکرای اول

مواد غذایی مناسب چاکرای اول کدامند؟

چاکرای اول، چاکرای ریشه، با رنگ قرمز، انرژی بقا، امنیت، و اعتماد به نفس را کنترل می کند. مواد غذایی مناسب برای این چاکرا، موادی هستند که این انرژی ها را تقویت می کنند. برخی از مواد غذایی مناسب برای چاکرای اول عبارتند از: سبزیجات…