مرور برچسب ها

فلت لند

نقدی بر انیمیشن فلت لند ، بعد چهارم چیست؟

در مورد فلت لند یا پختستان حدودا 8 سال پیش در وبلاگی که داشتم نوشته بودم. آن موقع مطلب را از روی کتاب فلت لند نوشتم و اخیرا متوجه شدم که انیمیشن کوتاه و جالبی هم درموردش ساخته اند. داستان در مورد موجوداتی دو بعدی است مانند دایره و مربع…