مرور برچسب ها

فلوئورسان چیست

نور فلوئورسان چیست؟

بیشتر چیزهایی که خاصیت نورافشانی دارند باید نخست، خود به حد کافی حرارت ببینند و گرم شوند تا بعد بتوانند به ما روشنایی بدهند. مثلا در درون لامپهای برق معمولی، افروزه‌ای قرار گرفته که براثر جریان برق خوب گرم می‌شود، و پس از تحمل حرارت زیاد…