مرور برچسب ها

فواید باد

باد از چه چیزی درست می شود؟

گاهی که بیرون از منزل هستیم، چیزی ناگهانی و مرموز رخ می دهد. باد شروع به وزیدن می کند، ما آن را نمی توانیم ببینیم، ولی آن را حس می کنیم و نمی دانیم که چه عاملی موجب تولید آن شده است. بطور ساده باد عبارت از حرکت هوا در بالای سطح زمین می…