مرور برچسب ها

فواید برنزه شدن

چگونه بدن انسان برنزه می شود؟

گاهی انسان خود را در برابر آفتاب قرار می دهد تا پوستش به اصطلاح رایج «برنزه» شود؛ اما کمتر کسی توجه به این حقیقت دارد که نور آفتاب چه آثار مهمی بر روی پوست، بر جای می نهد. سرخی یا سوختگی، بارزترین آثار آفتاب بر پوست بدن ماست. آیا می دانید…