مرور برچسب ها

فواید تنفس

تنفس کامل چیست و چه فوایدی دارد؟

 زندگی ما بستگی به اکسیژن دارد. می توانیم چندین روز بدون غذا و آب زندگی کنیم _لیکن بدون هوا یکی دو دقیقه بیشتر زنده نیستیم. ریه ی انسان اکسیژن را جذب نموده و دی اکسیدکربن را از جریان خون خارج می کند، و ریه این کار را بدین طریق انجام می دهد…