مرور برچسب ها

فواید دموکراسی

دموکراسی چیست و چگونه تمرین دموکراسی کنیم؟

دموکراسی یکی از ضروری ترین نیازهای بشر است. تصور کنید عده ای دور هم جمع شوند و بعد تصمیم بگیرند که باید افرادی با چشم آبی را از کشور دور کنیم! یا مثلا هرکسی که اسمش ایمان هست نمیتواند دکتر شود! و هر چیز دیگر. این خلاف دموکراسی است.…

دموکراسی چگونه آغاز شد؟

اجازه دهید منظور از دموکراسی را توضیح دهیم. کلمه دموکراسی از زبان یونانی می آید و به معنی حکومت مردم بر مردم می باشد. همچنان که امروزه این اصطلاح بکار برده می شود، معمولا" منظور از آن طرز حکومتی است که مردم در اداره آن شرکت می نمایند.…