مرور برچسب ها

فواید رادیو اکتیو

رادیو اکتیویته چیست؟

مشکل است که امروزه کسی زندگی کند و چیزی درباره ی رادیو اکتیویته نشنیده یا نگران آن نباشد. می دانیم که آزمایش بمب اتمی تولید رادیو اکتیویته می نماید و برای همین است که آن، یکی از بزرگترین اشکالاتی است که بشر امروزه با آن مواجه می باشد. ولی…