مرور برچسب ها

فواید شیر گاو

چرا گاوها شیر می دهند؟

از روزگار قدیم، پیوسته بشر از شیر حیوانات استفاده می کرد. از این رو، حیواناتی را پرورش داده تا شیر بیشتری به او بدهند. ما اکنون بیشتر شیر گاو را مصرف می کنیم. ولی در بعضی از جاها، مانند اسپانیا، گوسفند نیز یکی از حیوانات شیرده مهم به شمار…