مرور برچسب ها

فواید ماساژ کف پا

ماساژ کف پا

اگر زائو در بخش عمده ای از زمان زایمان در تخت خود نشسته یا دراز کشیده باشد، ماساژ پا می تواند یک گزینه ایده آل باشد. همراه زائو می تواند از قوزک تا نوک انگشتان را محکم ماساژ دهد یا دایره های کوچکی با انگشتانش در کف پاهای زائو بکشد. چ زائو…