مرور برچسب ها

فواید و مضرات نمک

استفاده از نمک از چه تاریخی آغاز شد؟

چه وقت بشر شروع به بکار بردن نمک کرد؟ بنظر می رسد اشخاص مختلف احتیاجات مختلفی به نمک دارند. بطور کلی، امروزه اغلب مردم روی زمین نمک را در غذای خود بکار می برند. ولی مردم اولیه که قادر نبودند نمک را بدست آورند چه می کردند؟ خیلی ساده است با…