مرور برچسب ها

فواید کرم شب تاب

دلیل تابش کرم شب تاب چیست؟

آیا از میان شما کسی هست که از تماشای نور کرم شب تاب حیرت زده نشده باشد؟ بچه ها دوست دارند این کرمها را گرفته داخل یک بطری قرارشان بدهند. گاهی هم آن را در دست می گیرند زیرا که اندام درخشنده اش برای آنان بسیار جالب و سرگرم کننده است. نه…