مرور برچسب ها

فوبیا چیست و انواع آن

فوبیا چیست؟

آیا هرگز دیده یا شنیده اید که شخصی از بعضی جاها بیخودی بترسد؟ آری، افرادی هستند که از جمعیت و یا از برخورد با دیگران وحشت دارند. چنین حالتی را واکنش فوبیک یا «واکنش هراس بیجا» می نامند؛ شخص مبتلا به چنین ترسی را هم در اصطلاح، فوبیا می…