مرور برچسب ها

فیلم بیگانه علیه غارتگر

معرفی و نقد فیلم ترسناک Alien vs Predator 2004

کسانی که اهل فیلم های مربوط به فرازمینی ها و بیگانگان فضایی هستند حتما مجموعه فیلم های بیگانه یا Alien را دیده اند. در کنار این مجموعه، مجموعه جالب دیگری به نام Predator یا غارتگر وجود دارد. هر دو سری، بیگانگان متخص خود را دارند و این بار…