مرور برچسب ها

فیلم جنگ ربات ها

نقدی بر فیلم های ترمیناتور

نسخه های اولیه فیلم های ترمیناتور در زمانی ساخته شدند که یک جوّ روانی ترس از هوش مصنوعی و ربات ها وجود دارد. در آن زمان فیلمسازان فیلم های خوب و جالبی در این زمینه ساختند. فیلم ترمیناتور شاید یکی از بهترین فیلم های زمان خود محسوب میشد که…