مرور برچسب ها

فیلم درمورد شبیه سازی جهان

نقد فیلم طبقه سیزدهم The Thirteenth Floor 1999

فیلم طبقه سیزدهم که در سال 1999 منتشر شده است همانند اکثر فیلم‌های علمی تخیلی آن زمان حال و هوایی دارک دارد. سوژه آن جدید است و شباهت‌هایی هم به ماتریکس دارد. در واقع درمورد یک جهان مصنوعی و مجازی است. این فیلم نمره 7 از 10 را دارد و برای…