مرور برچسب ها

فیلم در زمینه شعبده بازی

نقد فیلم ایلوژنیست (شعبده باز) The Illusionist

فیلم The Illusionist یا شعبده باز در سال 2006 براساس یک داستان کوتاه ساخته شده است. داستان یک شعبده باز در اواخر قرن 19 به نام آیزنهایم را نمایش میدهد که از بچگی عاشق یک دختر اشراف زاده بوده است اما سرنوشت آنها را از هم دور میکند.…