مرور برچسب ها

فیلم در مورد بازی های کامپیوتری

نقد فیلم آینه سیاه Black Mirror: Bandersnatch

فیلم آینه سیاه: بندراسنچ در سبک راز آلود و در مورد بازی‌های ویدیویی است. شما در حال نگاه کردن یک فیلم هستید. البته اینطور فکر می‌کنید اما در حقیقت در حال نگاه کردن یک بازی ویدیویی هستید. اصلا شاید خود شما یک بازی ویدیویی هستید! ماجرا قبل…