مرور برچسب ها

فیلم در مورد تناسخ

نقد فیلم میزبان 2013 The Host

فیلم میزبان با اینکه سوژه چندان جدیدی ندارد اما موفق شده است به طرز خوبی از مسیری تکراری که معمولا فیلم های پسازمانی طی میکنند، فاصله بگیرد و پایان خوبی هم دارد. در واقع داستان فیلم آنگونه که شما از ابتدای مشاهده آن انتظار دارید، پیش نمیرود…