مرور برچسب ها

فیلم در مورد قدرت های ماورایی

نقد فیلم آینده Next

فیلم آینده با بازی نیکلاس کیج در نقش کریس جانسون، یک فیلم دیگر در زمینه شعبده بازی و قدرت های ماورایی است. تعجب نکنید! میدانیم که این دو باهم فرق میکنند اما خب کریس جانسون هم با بقیه فرق میکند! او یک شعبده باز است که به اجرای شعبده بازی…