مرور برچسب ها

فیلم شبیه ماتریکس

نقدی بر فیلم های ترمیناتور

نسخه های اولیه فیلم های ترمیناتور در زمانی ساخته شدند که یک جوّ روانی ترس از هوش مصنوعی و ربات ها وجود دارد. در آن زمان فیلمسازان فیلم های خوب و جالبی در این زمینه ساختند. فیلم ترمیناتور شاید یکی از بهترین فیلم های زمان خود محسوب میشد که…

نقد فیلم طبقه سیزدهم The Thirteenth Floor 1999

فیلم طبقه سیزدهم که در سال 1999 منتشر شده است همانند اکثر فیلم‌های علمی تخیلی آن زمان حال و هوایی دارک دارد. سوژه آن جدید است و شباهت‌هایی هم به ماتریکس دارد. در واقع درمورد یک جهان مصنوعی و مجازی است. این فیلم نمره 7 از 10 را دارد و برای…