مرور برچسب ها

فیلم علمی تخیلی درمورد ربات ها

نقدی بر فیلم های ترمیناتور

نسخه های اولیه فیلم های ترمیناتور در زمانی ساخته شدند که یک جوّ روانی ترس از هوش مصنوعی و ربات ها وجود دارد. در آن زمان فیلمسازان فیلم های خوب و جالبی در این زمینه ساختند. فیلم ترمیناتور شاید یکی از بهترین فیلم های زمان خود محسوب میشد که…