مرور برچسب ها

قدرت تلقین

عوارض و عواقب انجام نشدن تلقینات بعد از هیپنوتیزمی

در برخی از موارد، مثلا" در شرایطی که خلسه ی هیپنوتیزمی سوژه خیلی سبک است و یا به علت برخی از دینامیسم های درونی سوژه که برای هیپنوتیزور روشن نیستند، سوژه ممکن است مات و بی حرکت باقی بماند، و از انجام حرکت خودداری کند. اگر سوژه به تلقینی که…

تلقین چیست و شامل چه مواردی میشود؟

تلقین‌پذیری یعنی استعداد تحمل افکار تلقین شده ای که ذهن را اشباع کرده است. این امر نخستین بار با هیپنوتیزم مشخص شد و به محققان اجازه داد که مجموعه پدیده هایی را که در پرتو آن هر تلقین واکنشی مطابق هدف خود را ایجاد میکند، بشناسند. بدین…

ماجرای کشف تلقین به خود توسط امیل کوئه

امیل کوئه را پدر علم تلقین مینامند، امروز داستان کشف تلقین به خود را از کتاب هیپنوتیزم علمی نوین نوشته ریچارد شروت، ترجمه دکتر رضا جمالیان میخوانید. کوئه تصمیم گرفت نظریات خود را در زمینه هیپنوتیزم ارائه کند. او معتقد بود: 

تاثیر تفکر مثبت و تلقین مثبت

تاثیر تلقین مثبت و تلقین منفی بر روی فرد و زندگی او فردی که به صورت منفی و دلسرد کننده فکر می کند، در حقیقت ذهن خود را از طریق تلقین به نفس با موضوعات منفی پر می کند. در صورتی فردی که به صورت مثبت و سازنده فکر می کند، دائماً در ضمیر…

مثال هایی از قدرت تلقین

ضمیر باطن ما از حساسیت فوق العاده ای نسبت به تلقین برخوردار است. نه قدرت استدلال و انتخاب و نه توانایی سنجش و تفکر دارد و تمامی این خصیصه ها مربوط به ضمیرآگاه می باشند. فرض کنید سوار بر یک کشتی تفریحی هستید و در روی عرشه آن به مسافری…