مرور برچسب ها

قوم مایا

ورود بیگانگان به سرزمین واکا

365 پله را بالا رفت و به یک سطح سنگی بزرگ رسید. کفش هایش را درآورد و پاهایش سنگ عظیم را لمس کرد. احساس و انرژی خاصی را دریافت میکرد. همان حسی که همه ما در چنین مکان هایی داریم. بالای سرش روی سقف یک دریچه وجود داشت. روی سنگ دراز کشید و…

چه اتفاقی برای قوم اسرار آمیز مایا افتاد؟

مایا قومی بود در امریکای مرکزی که معبدی به شکل هرم با 365 پله که به تعداد روزهای سال است، ساختند. آنها دانش ستاره شناسی فوق العاده ای داشتند و تمام خسوف ها و کسوف ها را به دقت تا سال 2012 پیشبینی کرده اند. قوم مایا نوعی خط هیروگلیف…