مرور برچسب ها

لرزه نگار

چگونه زلزله نگار، زلزله را ثبت می کند؟

گاهی به ما خبر می‌رسد که در یکی ازنقاط دور دست جهان، مانند ژاپن یا آمریکای جنوبی‌، زمین لرزه‌ای رخ داده است. همچنین گاهی نیز شنیده‌ایم که برخی اززمین لرزه‌ها به حدی هولناک بوده‌اند که شهرهایی را ویران و افراد بسیاری را نابود کرده‌اند.…