مرور برچسب ها

مجله کسب و کار هاروارد

متمرکز بمانید | مجله کسب و کار هاروارد – شماره 1

اکنون شما قسمتی از مجله کسب و کار هاروارد - شماره 1 را میخوانید: در سال 1998 روانشناسی به نام دانیل گلمن، مقاله ای برای HBR نوشت که به سرعت به یکی از متون کلاسیک تبدیل شد. او در چیزی که رهبرها را میسازد توضیح داد که معمولا مدیران کارآمد،…