مرور برچسب ها

محل زندگی راسو

چرا راسو بدبو است؟

اگر در جهان فقط یک حیوان نامطبوع وجود داشته باشد، شاید که آن همان راسوی امریکایی باشد. با این همه، این حیوان بسیار با آدمی خو می گیرد و می توان او را بخوبی دست آموز نمود. چیزی که باعث تنفر ما از این حیوان  شده، همان بوی بسیار زننده ای است…