مرور برچسب ها

مخترع مواد منفجره

چگونه دینامیت کشف گردید؟

چیزهای بسیاری تاکنون چهره ی تاریخ بشر را ساخته و پرداخته اند. ولی بی شک کشف موادّ منفجره یکی از مهمترین آنها به شمار می رود. بر طبق آنچه از قدیم گفته اند چینی ها باروت را در زمانی پیش از عصر مسیحیّت درست کرده بودند. ولی این مادّه از هنگامی…