مرور برچسب ها

مخترع چرخ خیاطی

اولین چرخ خیاطی در کجا ساخته شد؟

نخستین چرخ خیاطی از کیست؟ می گویند روزی جهانگردی به یکی از دورترین نقاط جهان گذرش افتاد. هنگامی که با اهالی آن ناحیه برخورد کرد انتظار نداشت که چیزی از آثار تمدن را نزد آنان ببیند. با این وصف، چون به چادر رئیس قبیله وارد شد با کمال تعجّب…

معرفی چند اختراع مشهور ؛ چه زمانی و توسط چه کسی اختراع شدند؟

امروز از کتاب اختراعات و اکتشافات جلد 3 ، مطلب آموزنده ای را برایتان آماده کرده ایم تا با چند اختراع مشهور و نام مخترعین آنها آشنا شوید. صندوق پول شمار چه زمانی و توسط چه کسی اختراع شد؟ صندوق پول شمار در امریکا اختراع شد. ویلیام…