مرور برچسب ها

مصر باستان

اولین فرعون مصر چه کسی بود؟

پاسخ به این سوال به این بستگی دارد که از چه تعریفی برای "فرعون" استفاده کنیم. اگر منظور ما فرمانروای واحدی باشد که بر تمام مصر حکومت می‌کرده است، پاسخ این است که اولین فرعون مصر، نارمر (Narmer) بوده است. نارمر در حدود ۳۱۰۰ پیش از میلاد، دو…

بزرگ ترین و عجیب ترین هرم مصر کدام است؟

بزرگترین و عجیب ترین هرم مصر هرم بزرگ جیزه است که همچنین با نام هرم خوفو یا خئوپس نیز شناخته می شود. این هرم در شهر قاهره مصر واقع شده است و قدمت آن به حدود 2560 سال پیش از میلاد برمی گردد. این هرم با ارتفاع 146.6 متر تا 3800 سال پیش از…

باخبر شدن از آینده در خواب

از دیرباز، بشر همواره در این اندیشه بوده که آیا خواب و رویا میتواند دریچه ای به سوی آینده بگشاید و آیا به کمک خواب میتوان به آنچه در آینده اتفاق خواهد افتادپی برد؟ معبد گلاستونبری Glastonbury که مدت های مدید در زیر خاک مدفون بود و هیچکس از…