مرور برچسب ها

معرفی فیلم های کارآفرینی

معرفی فیلم درمورد موفقیت و کارآفرینی : در جستجوی خوشبختی

معرفی و نقد فیلم در جستجوی خوشبختی فیلم در جستجوی خوشبختی اگرچه چندان جدید نیست و افراد زیادی آن را دیده اند اما به خاطر اینکه یک فیلم انگیزشی خیلی خوب محسوب میشود تصمیم به معرفی و توضیحاتی درباره فیلم گرفتم.  این فیلم بر اساس واقعیت…