مرور برچسب ها

معنی عدد 7

معنی عدد 7 چیست؟

عدد هفت در باورهای مختلفی به معنای عدد شانس است. این عدد در بسیاری از فرهنگ‌ها و نظام‌های اعتقادی معنی قابل توجهی دارد. این عدد کامل است زیرا نماد کامل بودن، کمال و اتحاد آسمان و زمین است. همچنین تعداد روزهایی است که خداوند جهان را در آن…