مرور برچسب ها

مقاله در مورد داوینچی

زندگی نامه لئوناردو داوینچی

مقاله ای کامل درباره لئوناردو داوینچی ؛ اسرار و حقایقی درمورد لئوناردو داوینچی به همراه نقاشی های او او در تاریکی شب، زمانی که همه در خواب بودند، بیدار شد. دمیتری مرژکوفسکی لئوناردو داوینچی زندگی اش را از هیچ آغاز کرد. او در ابتدا هیچ…