مرور برچسب ها

موسسه جیمز رندی

ماجرای لو رفتن هیدریک توسط جیمز رندی چه بود؟

ر سال 1987، جیمز رندی، شعبده باز و محقق ماوراطبیعه، از رونالد هیدریک، ادعا کننده توانایی حرکت اجسام با ذهن، دعوت کرد تا در برنامه تلویزیونی او، "20/20" شرکت کند. هیدریک ادعا می کرد که می تواند اشیاء را با تمرکز ذهنش حرکت دهد و رندی موافقت…