مرور برچسب ها

نقش وراثت در اخلاق

چگونه انسان در باره ی وراثت اطلاعاتی بدست آورد؟

هر چیز زنده و در حال نمو در جهان، خواه حیوان یا نبات، نوزادی از نوع خود را فقط تولید می کند. این امر در اثر وراثت پدید می آید. با وجود این نوزاد هر پدر و مادری لازم نیست که کلیه صفات مشخصه یکسانی از قبیل قیافه، رنگ و شرایط جسمی و عقلی، با…