مرور برچسب ها

نور خورشید در زمستان به چه صورت می تابد

چرا هوا در تابستان گرم تر است؟

شگفت است وقتی در نیمکره ی شمالی فصل تابستان فرا می رسد، زمین نسبت به فصل زمستان حدود 8/4 میلیون کیلومتر بیشتر از خورشید فاصله می گیرد، ولی هنوز می بینیم که در تابستان هوا گرم تر از زمستان است. علت گرمای هوا دوری یا نزدیکی زمین به خورشید…

چرا تابستان هوا گرم است و زمستان هوا سرد است؟

در این مطلب به دلیل پیدایش تابستان و زمستان و اختلاف دما در کره زمین، همچنین دلیل تنوع رنگ پوست در بین کشورهای مختلف پرداخته‌ایم. شگفت انگیز است که کره زمین در حدود 3 میلیون مایل در زمستان در منطقه شمالی نسبت به تابستان نزدیکتر به خورشید…