مرور برچسب ها

نیمه رسانا چیست

ترانزیستور چیست؟

ترانزیستور در سال 1948 اختراع شد. از آن پس دستگاه های متنوع و جالبی با استفاده از ترانزیستور پیوسته پدید آمدند، مانند: رادیوی جیبی، سمعک، دستگاه فرستنده ی رادیویی، کامپیوترهای الکترونیکی، هواپیما و حتی موشکها. کار ترانزیستور همان کار لوله…