مرور برچسب ها

هیپنوتیزم درمانی

معیارهای سنجش عمق هیپنوتیزم چیست؟

در سالهای اخیر تعدادی از معیارهای استاندارد اندازه گیری حساسیت به هیپنوتیزم طراحی و ارائه شده اند. شاید یکی از آنها که بیشترین میزان کاربرد را داشته و به عنوان ملاک و معیاری برای سایر موارد مشابه در آمده است، معیار حساسیت به هیپنوتیزم…

تبدیل یک سرباز ساده به یک تک تیرانداز ماهر با هیپنوتیزم

در برخی از موارد هیپنوتیزور ممکن است شرایط انجام کاری را برای فردی راحت تر کند و یا از طریق تلقینی کارایی یا قابلیت او را در انجام کاری افزایش دهد. در طول جنگ جهانی دوم نویسنده (واتکینس) به عنوان یک روان شناس نظامی در ارتش و جبهه های جنگ…

دوباره هیپنوتیزم کردن به صورت سریع

اگر سوژه ای پیش از این حداقل یک بار هیپنوز شده باشد و نشان داده باشد که می تواند به خوبی در خلسه ی عمیقی قرار بگیرد، کاربرد یک روش طولانی برای القای خلسه ممکن است برای او ضروری نباشد. این موضوع مخصوصا" در شرایطی می تواند خیلی مفید باشد که…

پیدایش بی حسی در دست

هیلگارد بر اساس چند آزمایش که آنها را در دانشگاه استانفورد انجام داده، نشان داده که پس از انجام تلقینات بعد از هیپنوتیزمی برای تسکین درد، به صورت واضح و قانع کننده ای در شرایط هشیاری یا بیداری آگاهانه، سوژه دیگر واقعا" دردی را احساس نمی…

پاندول شورول چیست؟

این وسیله یک معیار تلقین پذیری است که شدیدا" با حالت هیپنوتیزم پذیری رابطه ی مستقیم دارد. هر چند برای کار در شرایط درمانی و در ارتباط با بیماران چندان عملی نیست، ولی برای نشان دادن تأثیرات تلقین به یک کلاس و همین طور غربالگری برای جستجوی…

هیپنوتیزم به عنوان یک حالت افزایش تلقین پذیری

بیشترین و شایع ترین تعبیر یا تفسیری که از هیپنوتیزم در کتابهای روان شناسی و روان پزشکی می شود، تأکید بر روی جنبه تلقین پذیری در هیپنوتیزم است. به یاد بیاوریم که برای اولین بار برید این موضوع را مطرح کرد و مورد تأیید لیبولت و برنهایم قرار…

هیپنوتیزم به عنوان از دست دادن مرزهای ایگو

کوبی و مارجولین نظریه ای را در زمینه هیپنوتیزم از دیدگاه روانکاوی ارائه کرده اند که بر روی مکانیسم هویت سازی تأکید دارد. آنان مخصوصا" بین مراحل القای خلسه و حالت هیپنوتیزم که دومی محصول القای خلسه ی اولی است، تفاوت قایل می شوند. القای خلسه…

مانیه تیزم یا مسمریسم چیه؟

مانیه تیزم یا مسمریسم یک روش درمانی است که در قرن هجدهم توسط فرانس انتون مسمر، پزشک و دانشمند اتریشی ابداع شد. مسمر معتقد بود که یک نیروی حیاتی به نام "مغناطیس حیوانی" در همه موجودات زنده وجود دارد که می‌تواند برای اهداف درمانی استفاده شود.…

ماجرای کشیش و هیپنوتیزم

متخصصان حنجره نتوانستند علت از دست رفتن صدای آقای کشیش را تشخیص دهند. او متأهل بود و بیش از 50  سال سن داشت. سالها بود که در کلیسایی در حومه شهر به ارشاد می پرداخت. اما این کشیش به تدریج صدای خود را از دست داد. او از این اتفاق بسیار…