مرور برچسب ها

هیپنوتیزم چیست

یک روش ساده برای هیپنوتیزم کردن

یک روش ساده برای هیپنوتیزم کردن یک بیمار که پیش از این توسط فرد دیگری هیپنوز شده، دقیقا" تکرار اقداماتی است که پیش از این توسط هیپنوتیست قبلی صورت گرفته است. در این جریان درمانگر باید از سوژه بپرسد که هیپنوتیست قبلی برای قرار دادن او در…

عمق خلسه به عنوان یک درجه بندی در هیپنوتیزم

اگر هیپنوتیزم شدن خیلی ساده یک موضوع «آری یا نه» بود، در این شرایط ( در وضعیت آری) ما می توانستیم مستقیما" به سوی درمان پیش رویم. باری، به نظر می آید که جریان القای خلسه روند مستمری باشد که با اولین جواب مثبت دادن سوژه به تلقینات هیپنوتیزمی…

تبدیل یک سرباز ساده به یک تک تیرانداز ماهر با هیپنوتیزم

در برخی از موارد هیپنوتیزور ممکن است شرایط انجام کاری را برای فردی راحت تر کند و یا از طریق تلقینی کارایی یا قابلیت او را در انجام کاری افزایش دهد. در طول جنگ جهانی دوم نویسنده (واتکینس) به عنوان یک روان شناس نظامی در ارتش و جبهه های جنگ…

دوباره هیپنوتیزم کردن به صورت سریع

اگر سوژه ای پیش از این حداقل یک بار هیپنوز شده باشد و نشان داده باشد که می تواند به خوبی در خلسه ی عمیقی قرار بگیرد، کاربرد یک روش طولانی برای القای خلسه ممکن است برای او ضروری نباشد. این موضوع مخصوصا" در شرایطی می تواند خیلی مفید باشد که…

پیدایش بی حسی در دست

هیلگارد بر اساس چند آزمایش که آنها را در دانشگاه استانفورد انجام داده، نشان داده که پس از انجام تلقینات بعد از هیپنوتیزمی برای تسکین درد، به صورت واضح و قانع کننده ای در شرایط هشیاری یا بیداری آگاهانه، سوژه دیگر واقعا" دردی را احساس نمی…

هیپنوتیزم به عنوان از دست دادن مرزهای ایگو

کوبی و مارجولین نظریه ای را در زمینه هیپنوتیزم از دیدگاه روانکاوی ارائه کرده اند که بر روی مکانیسم هویت سازی تأکید دارد. آنان مخصوصا" بین مراحل القای خلسه و حالت هیپنوتیزم که دومی محصول القای خلسه ی اولی است، تفاوت قایل می شوند. القای خلسه…

راز آموزش هیپنوتیزم کردن دیگران 😮😵

کتاب های زیادی در مورد هیپنوتیزم نوشته شده و برخی از آنها همانند کتاب روانشناسی هیپنوتیزم اثر شعبان طاووسی ملقب به کابوک، ادعا کرده اند که هیپنوتیزم را آموزش داده اند، اما گویی در عمل با خواندن کتاب نمیتوان هیپنوتیزم را یاد گرفت. البته خود…

چه کسانی هیپنوتیزم میشوند؟

در این لینک آموزش هیپنوتیزم کردن دیگران ارائه شده است اما قبل از آن مقدم است که بدانید چه کسانی هیپنوتیزم میشوند. آیا ممکن است یک استاد هیپنوتیزم نتواند کسی را هیپنوتیزم کند؟ آیا کسی که شروع به یادگیری هیپنوتیزم کرده است باید بداند که به…

خواب مصنوعی یا هیپنوتیزم چیست؟

وقتی شخصی دارای قدرت و اختیارات باشد (مثل پلیس و معلم یا مصادر دولتی)، می تواند اشخاص معینی را به اطاعت خود وادار نماید. ولی همین شخص قادر نیست آنها را وا دارد که آنچه را او میل دارد آنها هم حس نمایند. مطلب عجیب در خواب مصنوعی این است که…

دانلود کتاب هیپنوتیزم عملی

کتاب هیپنوتیزم عملی یک کتاب قدیمی به زبان فارسی در مورد هیپنوتیزم کردن افراد است. در این کتاب به ماهیت هیپنوتیزم، نظر افراد مختلف درباره آن، رابطه هیپنوتیزم و طب، هیپنوتیزم و عجایب آن، مانیه تیزم و هیپنوتیزم نمایشی پرداخته شده است. مشخصات…