مرور برچسب ها

پری دریایی وجود دارد

پریان دریا چه هستند؟ و از کجا آمده‌اند؟

پریان دریایی موجوداتی هستند که در حقیقت وجود خارجی ندارند. بلکه وجود آنها در افسانه‌های هر قومی که از آنها نام برده، خلاصه میشود. چنین گفته شده که پری دریایی موجودی است نیمه انسان و نیمه ماهی که در دریا زندگی میکند. در افسانه‌های کهن…