مرور برچسب ها

پلاستیک سخت چیست

پلاستیک چیست؟

پلاستیک واژه‌ای به معنای شکل پذیر، یا چیزی مناسب برای قالب گیری است. پلاستیک‌ها براثر حرارت نرم می‌شوند و مانند خمیر بازی کودکان، به هر شکلی در می‌آیند. پس آنها را می‌توان حرارت داده به اشکال گوناگونی درآورد البته پس از سرد شدن سخت می‌شوند…