مرور برچسب ها

پوست در گیاهان شامل چیست

چرا درختان دارای پوسته هستند؟

قسمت بیرونی ساقه یا تنه درخت یا ریشه را پوسته می نامند. بعضی اوقات مشکل است که چه اندازه ای از ساقه را پوسته بنامیم. چون مثلا" در درخت خرما فرق محسوسی بین پوسته و چوب درخت وجود ندارد. پوسته چه عملی را برای درخت انجام می دهد؟ یکی از…