مرور برچسب ها

پیام هشدار دهنده بیگانگان فضایی در تلویزیون بریتانیا

ماجرای پیام هشدار دهنده بیگانگان فضایی در تلویزیون بریتانیا چه بود؟

پیام فضایی در تلویزیون پیامی ترسناک به صورت زنده بود که مدعی شده بود از طرف موجودات فضایی است. در این پست بررسی میکنیم که آیا این خبر واقعی است؟ این ویدیو اخیرا سر و صدای زیادی به پا کرده است. در ساعت پنج عصر روز یکشنبه ۲۶ نوامبر ۱۹۷۷…