مرور برچسب ها

پیانیست های معروف

معروف ترین نوازنده های پیانو در جهان کدامند؟

بهترین پیانیست های جهان را انتخاب کردن یک مسئله سلیقه ای و شخصی است. اما برخی از نوازندگان پیانو به خاطر استعداد، تکنیک، تفسیر و تأثیرگذاری برجسته شده و نامشان در تاریخ موسیقی کلاسیک جاودانه شده است. در اینجا برخی از معروف ترین نوازنده های…