مرور برچسب ها

پیدایش بانک

از چه هنگام بانکداری به وجود آمد؟

آیا می دانید که بانک ها چقدر کار برای شما انجام می دهند؟ ولی شاید برخی گمان کنند که بانک فقط برای دو کار عمده تأسیس شده است: بانک از مردم پول می گیرد و همچون سپرده ای آن را برایشان نگه می دارد. بانک به مردم وام می دهد و از آنان…