مرور برچسب ها

پیشبینی اختراع تلویزیون

13 پیش بینی علمی که اشتباه از کار درآمدند!

امروز چندین پیش بینی علمی مربوط به تکنولوژی را بررسی میکنیم که غلط از کار درآمدند با اینکه از زبان افراد مشهور و اهل علم بودند. توماس ادیسون - 1889: کار کردن روی جریان برق متناوب، وقت تلف کردن است، هیچ کس هیچوقت از آن استفاده نخواهد…