مرور برچسب ها

پیشبینی جمعیت کره زمین

تاریخچه تکامل بشر بر روی کره زمین

کره زمین میلیاردها سال است که به طور مداوم و با شیوه ای خلاق و خستگی ناپذیر، روندی پر تنوع، پیچیده و پربار را طی میکند. انسان که آخرین محصول روند تکاملی زمین محسوب میشود، در زمانی نه چندان دور پای بر زمین گذاشت و در همین مدت کم به تنهایی…