مرور برچسب ها

پیشگویی در مورد سفرهای فضایی

پیشگویی شاعر قدیمی ایران درباره سفرهای فضایی

ناصر خسرو از شاعران بزرگ فارسی زبان ، حکیم و جهانگرد بود و به همراه حافظ و رودکی جزء سه شاعری است که کل قرآن را حفظ کرده بودند. وی یک شعر معروف دارد که ترجمه آن میشود اینکه بشر با کمک علم و دانش میتواند مرزهای فضا را در نوردد و آسمان را به…